tel)09-405090074

 

အျဖစ္မ်ားေသာ အရိုး၊အေျကာ၊အဆစ္၊အရ ြတ္ ေ၀ဒနာေတ ြရွင္ေတ ြ အတ ြက္ အရိုးအ ေျကာ အဆစ္ အရ ြတ္ခ်ဥ္ဆီ ေတ ြ ကို ျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးျပီး ျဖည့္စ ြက္ေပးမယ့္ လာခူလာခူ ယစီတူး ပရီမီယမ္ေလးပါ ...(zawgyi)

tel)09-405090074

လိုတရ လာခူလာခူ ယူစီတူးပရီမီယမ္ကုိ အားေပးခဲ႔ျကေသာ၊မိတ္ေဆြမ်ားထံ လက္ဆင္႔ကမ္းေပးေသာ၊ေသာက္သံုးျပီး ရလဒ္မ်ား လာေရာက္မွ်ေ၀ေပးေသာ၊ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ပုိ႔ေပးျကေသာ လိုတရ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ တရား၀င္ရရွိထားေသာ ထုတ္ကုန္

တရား၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရရွိထားေသာ ထုတ္ကုန္

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ရွာလိုလ်င္ မိတ္ေဆြ လုိတရကုိ စာပုိ႔လိုက္ပါ။ကြ်န္ေတြာ္မ်ား ေျဖဆိုသူ ၀န္ထမ္းမွ chatboxကေန ေျဖျကားေပးပါမယ္။

**ကမၻာ႔ပထမဆံုး ယူစီတူးေကာ္လဂ်င္ ႏွင္႔ Proteoglycan(ဆယ္လ္မြန္ငါးႏွာေခါငး္မွရရွိေသာ အရိုးႏု) ေပါင္းစပ္မွုေျကာင္႔ အက်ိဳးအာနိသင္ ႏွစ္ဆ ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ လာခူလာခူ အဆင္႔ျမင္႔ ပရီမီယမ္

**အေမရိကန္ ဟားဗက္တကၠသုိလ္ ေဆးပညာဌာန၊ဟူစတန္ေဆး၀ါး တကၠသိုလ္ႏွင္႔ အေမ၇ိကန္ Inter Health တုိ႔မွ နည္းပညာျဖင္႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အဆင္႔ျမင္႔ ထုတ္လုပ္သည္ လာခူလာခူ အဆင္႔ျမင္႔ ပရီမီယမ္

**ျကက္ရင္ပံုအရိုးႏုကုိ ရယူကာ ထုတ္လုပ္ေသာ နည္းပညာ အျပင္ ဆယ္မြန္ငါး ႏွာရိုးႏုပါ ပါ၀င္ေပါငး္စပ္ထားသည္႔ လိုတရ လာခူလာခူ အဆင္႔ျမင္႔ ပရီမီယမ္

**အေမရိကန္မွ အထူးအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားျပီး တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔အစညး္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ယူစီတူး ေကာ္လဂ်င္ကုိ အထူးျပဳသည္႔ လာခူလာခူ ပရီမီယမ္

**ဆယ္လ္မြန္ငါး အရိုး ႏုသည္ ဆဲလ္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ေကာင္းမြန္ျပီး လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္အရ အရိုးႏု ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စညး္ေပးပါသည္။

**လိုတရ လာခူလာခူရဲ႔ reviewေလးမ်ားကုိ ေလ႔လာလိုလ်င္ ေအာက္ပါ လင္႔ကုိ ၀င္ေ၇ာက္ႏုိင္ပါတယ္။

https://www.facebook.com/pg/RAKURAKUUCII/reviews/

ဒါ႔အျပင္ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႔ ဗီဒီယိုေလးမ်ားကုိေလ႔လာလိုလ်င္ေတာ႔ ေပ႔မွာ ၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ပါတယ္။

**လိုတရ သည္ တူညီေသာ အလားတူ ကုန္ပစၥညး္ႏွင္႔ အတု အပ မေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥညး္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိရာ ေစ်းကြက္တြင္ အမည္ကုိ ယူေဆာင္ကာ ထင္ေယာင္ထင္မွား ရွိႏုိင္ျခငး္ေျကာင္႔ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား မ၀ယ္ယူမွီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေစခ်င္ပါသည္။

**ထုတ္ကုန္ပစၥညး္တစ္ခုသည္ အေျခခံအားျဖင္႔

1)ထုတ္လုပ္သည္႔ ပင္မ ႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳရွိရမည္။

2)မိမိတို႔ တရား၀င္ေရာငး္ခ်မည္႔ (ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံ)တြင္ တရား၀င္က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္ရွိရမည္။

3)ဒါ႔အျပင္ ေရာင္းခ်ခြင္႔ ရရွိထားေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ရမည္ သို႔မွသာ မိမိ အတြက္ ေဘးကင္းစြာ ေသာက္သံုးႏုိင္မည္။

4)ေသာက္သံုးျပီးေသာ သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳ ရာႏွဳန္းျပည္႔ ျဖစ္ရမည္။

ဤအခ်က္ေလးမ်ားအား မိတ္ေဆြ သစ္မ်ား စစ္ေဆးေလ႔လာျပီးမွ မည္သည္႔ကုန္ပစၥညး္မဆို ၀ယ္ယူရန္ အျကံေပးလိုပါသည္။

လိုတရလာခူလာခူ

လာခူလာခူပရီမီယမ္ ျဖည္႔စြက္စာ စစ္စစ္(***ေဆးမဟုတ္ပါ )

အရိုး၊အေျကာ၊အဆစ္၊အရြတ္၊ဂ်ိဳင္းဆက္ေနရာမွ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ေ၀ဒနာမ်ား ရွိပါသလား?

*ခ်ဥ္ဆီခန္းျခင္း၊အေပၚ၀ိတ္မ်ားျခင္းေျကာင္႔ သင္႔ဒူးက လွဳပ္ရွားရခက္ေနလား?

က်န္းမာေရးျဖည္႔စြက္စာေကာငး္ တစ္လက္ သင္ရွာေနပါလား?

ေပးရတဲ႔ ေစ်းႏွင္႔တန္ေအာင္ ေသာက္သံုးသူမ်ားရဲ႔ ရလဒ္အံ႔မခန္းကို သင္ေတြ႔ခ်င္ပါသလား?

သင္႔ကုိယ္ခႏၹာမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အရိုးနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ၊အေျကာနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ၊အဆစ္နဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ၊အရြတ္နဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ ေ၀ဒနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဤလာခူလာခူျဖည္႔စြက္စာ တစ္မ်ိဳးထဲမွ သင္႔အား ကူညီေပးပါလိမ္႔မယ္။

အသက္အရြယ္ေျကာင္႔ ခ်ဥ္ဆီခန္းျပီး ဒူးနာတာ၊အရြတ္ေရာင္တာ၊အရြတ္ျပဲတာ...စသည္တို႔အတြက္လဲ ျဖည္႔စြက္ေပးကာ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ျဖည္႔စြက္စာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလံုး၀မရွိကာ အသက္19ႏွစ္မွ 90ေက်ာ္အထိ သံုးေဆာင္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ျဖည္႔စြက္စာ ဟာ လာခူလာခူ ပရီမီယမ္ပါ။

တစ္ဘူးတြင္ အလံုးသံုးဆယ္ပါ၀င္ပါတယ္။

ျဖည္႔စြက္စာျဖစ္ျခင္းေျကာင္႔ အစာႏွင္႔ေ၀းေ၀း ေသာက္ေလ ေကာငး္ေလပါပဲ။ညေနစာစားျပီး ႏွစ္နာရီျခား တစ္ျကိမ္ျဖစ္ေစ၊ညမအိပ္ခင္အစာႏွင္႔ေ၀းေ၀း ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔ လ်င္ တစ္ျကိမ္သာ တစ္လံုးသံဳးေဆာင္လ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

 

 

tel)09-405090074

 

#rakuraku #ucii #rakurakupremium #premium #healthy #health #joinpain #joint #food #foodsupplyment #လာခူလာခူ #လာခူလာခူပရီမီယမ္ #အရိုး #အေျကာ #အရြတ္ #အဆစ္

Rakuraku Uc-ll Premium

K199,000.00 Regular Price
K149,000.00Sale Price